37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 12 +48667801703 +48158447396

Katalog firm

  • 1strjpg
  • 2strjpg

HSW Wodociągi Sp. z o.o.

Kategoria Firmy: Wodociągi, Laboratorium Ochrony Środowiska
Kategoria Firmy Tagi: dostawa wody pitnej, przemysłowej, badanie ścieków, badanie wody, badanie czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, badanie hałasu
Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Działkowa 2
Kontakt: +48 15 642 59 25 www.hswzw.pl sekretariat@hswzw.pl  /. 
Opis firmy: 
HSW – Wodociągi Sp. z o.o. powstała w 1999 roku i działa jako samodzielny podmiot gospodarczy w ramach Grupy Kapitałowej HSW S.A.

HSW S.A. posiada 100% udziałów w kapitale Spółki. HSW – Wodociągi Sp. z o.o. świadczy usługi dla zabezpieczenia potrzeb socjalno-bytowych i technologicznych przedsiębiorstw lokujących się na obecnym i byłym terenie HSW S.A. oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaopatrywanych z sieci HSW-Wodociągi Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

Spółka świadczy usługi w zakresie
:
  • dostawy wody pitnej pobieranej z własnego ujęcia wody podziemnej i uzdatnionej we własnej stacji uzdatniania,
  • dostawy wody przemysłowej do celów technologicznych pobieranej z własnego ujęcia wody powierzchniowej,
  • odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i ich oczyszczania w mechanicznej Centralnej Oczyszczalni Ścieków,
  • w zakresie wykonywania badań ścieków,wody i higieny pracy na stanowiskach pracy  świadczone przez Laboratorium Ochrony Środowiska.

Spółka posiada moce produkcyjne pozwalające na przyłączanie nowych odbiorców do własnej sieci wodno-kanalizacyjnej i ich pełną, kompleksową obsługę w zakresie dostaw wód i odbioru ścieków. Spółka posiada niezbędne, wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne w zakresie prowadzonej działalności.